Mhovina 4 - Nebula 4

- září - September  2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 40 cm )  200,- EUR

zpět - back