Mlýnek 03 -  Coffee grinder 03

- červen - August  2020 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 80 cm )  1 400 EUR

zpět - back