Můj svět, má dílna, mé myšlenky - My world My workroom My ideas

- červen - June 1996 - olej na plátně - oil on canvas  ( 120 x 70 cm ) 

zpět - back