Můj svět, má dílna, mé myšlenky 2 - My world My workroom My ideas 2

- květen - May 1998 - olej na plátně - oil on canvas  ( 120 x 70 cm ) 

zpět - back