Můj svět, má dílna, mé myšlenky ( remaster ) - My world My workroom My ideas

- únor - February 2010 - olej na plátně - oil on canvas  ( 150 x 70 cm )

zpět - back