Mýtický sen 1 - Mythic dream 1

- září - September 1996 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 40 cm ) 

zpět - back