Mýtický sen 2 - Mythic dream 2

- září - September 1996 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 35 x 50 cm ) 

zpět - back