Mýtický sen 4 - Mythic dream 4

- červenec - July 2003 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 50 x 35 cm ) 

zpět - back