Na břehu mořském 2 - On the shore of the Sea 2

- březen - March  2017 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 60 x 49 cm )  400,- EUR

zpět - back