Na břehu mořském - On the shore of the Sea

- říjen - October - 2012  -  olej na plátně - oil on canvas   ( 150 x 55 cm )  850,- EUR

zpět - back