Na břehu mořském - On the shore of the Sea

- srpen - August 2011 -  olej na plátně - oil on canvas   ( 150 x 55 cm ) 

zpět - back