Na konci cesty - On the end of the road

- listopad - November 1999 - olej na plátně - oil on canvas  ( 50 x 35 cm ) 

zpět - back