Na konci světa - On the end the world

- leden - January 2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 80 x 35 cm )  500,- EUR

zpět - back