Na konci světa - On the end the world

- květen - May 1996 - olej na plátně - oil on canvas  ( 50 x 35 cm ) 

zpět - back