Na oběžné dráze -  In Orbit

- květen - May 1995 - olej na plátně - oil on canvas  ( 100 x 80 cm  )

zpět - back