Návrat do dimenze 3 - Return to Dimension 3

- listopad - November 2009 -  olej na plátně - oil on canvas ( 150 x 70 cm )  950,- EUR

zpět - back