Nedokončená 3 - Unfinished 3

- leden - January 2011 -  olej na plátně - oil on canvas ( 60 x 40 cm )  150,- EUR

zpět - back