Nedokončená 4 - Unfinished 4

- říjen - October 2015 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 48 x 65 cm )   550,- EUR

zpět - back