Nedokončená 5  Unfinished 5

- leden - Januar  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 45 cm )  800,- EUR

zpět - back