Nedokončená 2 - Unfinished 2

- leden - January 2001 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 20 cm ) 

zpět - back