Nedokončený román 2 - Unfinished novel 2

- říjen - October 2003 - olej na plátně - oil on canvas  ( 45 x 35 cm ) 

zpět - back