Nedokončený román 3 - Unfinished novel 3

- květen - May - 2006 - olej na plátně - oil on canvas  ( 60 x 40 cm ) 

zpět - back