Nedokončený román 4 - Unfinished novel 4

- červenec - July  2016 - olej na plátně - oil on canvas  ( 50 x 62 cm )  sold

zpět - back