Negace domova 3 - Negation  of  home 3

květen - May- 1994 - kresba tužkou -  pen drawing - ( A3 ) 

zpět - back