Negace domova 2 - Negation  of  home 2

květen - May- 1994 - kresba-tužkou - pen drawing - ( A4 ) 

zpět - back