Nerušte mé myšlenky 2 - Do not disturb my thoughts - 2

- září - Septembr 2015 - olej na plátně - oil on canvas  ( 90 x 50 cm )

zpět - back