Nerušte mé myšlenky 3 - Do not disturb my thoughts 3

- červen - June  2017 - olej na plátně - oil on canvas  ( 55 x 95 cm )  570,- EUR

zpět - back