Obraz ze snu 1 - Image from a dream 1

- březen - March 1995 - akryl na plátně - acrylic on canvas ( 80 x 80 cm )

zpět - back