Obraz ze snu 2 - Image from a dream 2

- duben - April 1995 - akryl na plátně - arylic on canvas ( 105 x 105 cm )

zpět - back