Obrazce v prostoru 2 - Pattern in space 2

- říjen - October 2008 -  kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 42 x 44 cm )  300,- EUR

zpět - back