Obrazce v prostoru - Pattern in space

- listopad - November 2007 - olej na plátně - oil on canvas ( 86 x 145 cm )  800,- EUR

zpět - back