Obývací pokoj 2  Room 2

- červen - June 2011 - olej na plátně - oil on canvas  ( 35 x 55 cm )

zpět - back