Odělený systém 2 - Separated system 2

- prosinec - December  2017 - Olej  na plátně - Oil on canvas  ( 150 x 100 cm )  1 080,- EUR

zpět - back