Odělený systém - Separated system

- listopad - November  2017 - Olej  na plátně - Oil on canvas  ( 45 x 25 cm )  250,- EUR

zpět - back