Oheň Španělska - Spanish  fire

- srpen - August 2002 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 50 x 60 cm )

zpět - back