Ohnivý žár 2 -  Flaming heat 2

- březen - March 2014 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk ( 80 x 150 cm )   700,- EUR

zpět - back