Ohnivý žár - Flaming heat

- červen - June 2002 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk ( 80 x 55 cm ) 

zpět - back