Okna naděje -  Windows of  hope

- leden - January  2004 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 45 x 32 cm )