Okno propasti - The Windouw of Abbys

- leden - January  2019 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 85 x 35 cm )  570,-  EUR

zpět - back