Oko 2 - Eye 2

- prosinec - December 2020 - olej  na plátně - oil on canvas  ( 60 x 60 cm )

zpět - back