Oko - ( studie obrazu jiného autora ) - Eye - ( study of another paints painting ) 

- červenec - July 2008 -  olej na plátně - oil on canvas ( 95 x 95 cm )

zpět - back