Okruh - Circuit

- říjen - October 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas ( 60 x 50 cm ) 

zpět - back