Opuštěný a samotný - Abandoned and alone

- 1993  - aquarel - ( A4 ) 

zpět - back