Osud - Destiny

- duben - April - 1998 - křída na papíře - chalk on paper ( A4 ) 

zpět - back