Osudově modrá - Fated blue

- srpen - August 2000 - kombinovaná technika na desce - combined art on desk ( 105 x 70 cm )

zpět - back