Oxigene 2

- červenec - July  2017 - kombinovaná technika  na plátně - combined art on canvas  ( 64 x 64 cm )  640,- EUR

zpět - back