Paraelní světy - Parallel worlds

- srpen - August 2003 - olej na plátně - oil on canvas  ( 35 x 25 cm ) 

zpět - back