Pavučina přátelství - Cobweb of friendship

- červen - June 1996 - kombinovaná technika na plátně - combined art on canvas  ( 80 x 100 cm ) 

zpět - back