Pevnost tajemna - Mystery Fortress

- březen - March 1999 - olej na plátně - oil on canvas  ( 65 x 50 cm ) 

zpět - back