Po výbuchu meteoritu - After explosion meteorite

- březen - March 1995 - olej na plátně - oil on canvas  ( 45 x 30 cm ) 

zpět - back